Paaltjes obstakels

Vaak levensgevaarlijk

Ook de fietser in Deventer en omgeving komt op zijn weg regelmatig soms levensgevaarlijke obstakels tegen in de vorm van paaltjes. Ze zijn bijna dagelijks de oorzaak van wat officieel heet ‘enkelvoudige fietsongevallen.

De afdeling heeft in de zomer van 2013 op een rijtje gezet waar de obstakels staan. Ze wil wegbeheerders handvatten geven het probleem aan te pakken.  

Soms lijkt het wel een automatisme geworden om bij beide uiteinden van een fietspad paaltjes te plaatsen, zonder dat goed nagedacht wordt over nut, noodzaak en vormgeving.

Willen we niet “voor paal staan” in Deventer dan maken we een begin met de opruiming ervan. Er is geld gereserveerd en ons inziens kan met een aantal relatief kleine ingrepen, ook qua kosten, veel situaties veiliger én daardoor Deventer weer een stuk fietsvriendelijker gemaakt worden. Uiteraard willen wij bij de uitvoering graag betrokken blijven.

De gemeente maakt zich ook zorgen om de verkeersveiligheid en maakte een rapport. Zie:

http://www.deventer.nl/verkeersveiligheidsbrief

Ga naar  de complete inventarisatie van de Fietsersbond – met foto’s – via onderstaande link.

overzicht_paaltjes-obstakels_fietsersbond_deventer_zomer_2013.pdf

Categorieën