Fietsnetwerk Deventer

Fietsnetwerk Deventer: goed genoeg?

Eind januari 2014 verscheen het Fietserbond-rapport over de kenmerken van het fietsnetwerk van de kern van Deventer.

Het doel van dit onderzoek  was een oordeel te geven over een aantal kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van het hoofdfietsnetwerk en daarbij een indicatie te geven van de intrinsieke veiligheid van het ontwerp en de inrichting ervan. Het onderzoek is tegelijk uitgevoerd in tien gemeenten: Aalten, Culemborg, Deventer, Goes, Groningen, Haren, Maassluis, Utrecht, Vlissingen en Zoetermeer.

Het valt op dat het hoofdfietsnetwerk in Deventer minder fijnmazig is dan het autonetwerk. Te veel fietskilometers worden buiten het netwerk gerealiseerd. Het fietsnetwerk is te weinig ontvlochten van het autonetwerk.

In Deventer is de verkeersveiligheid van de fietser een stuk slechter dan landelijk gemiddeld. Op een aantal punten is de inrichting van het fietsnetwerk onvoldoende Duurzaam Veilig: voorkomen van grijze wegen, te veel te smalle fietsstroken, veel te veel verkeerslichten(VRI’s).

Positief is dat brommers grotendeels geweerd worden op fietspaden en het lage aandeel parkeren op het fietsnetwerk.

Het rapport sluit af met een groot aantal aanbevelingen om het fietsnetwerk veiliger en aantrekkelijker te maken.

De Fietsersbond Deventer blijft natuurlijk met de gemeente en andere belanghebbenden in gesprek om de knelpunten te verbeteren! Heb je zelf suggesties voor verbeteringen? Neem dan contact op.

In de bijlage het complete rapport.

fietsnetwerk_deventer_rapport.pdf

Categorieën