Snelfietsroute Deventer-Apeldoorn: aftrap van vernieuwde route

In het kader van Project Fietsruggengraat Stedendriehoek wordt de Fietssnelweg Deventer-Apeldoorn nieuw leven ingeblazen. Uit de tracés die het afgelopen jaar verkend zijn tussen Deventer-Apeldoorn, wordt nu de keuze gemaakt voor het tracé langs de Rijksstraatweg. 

Vrijdag 11 december werd de aftrap gedaan in het bijzijn van de diverse bestuurders (rijk, provincie, gemeentes), geldschieters en uiteraard de Fietsersbond. Zelfs onze directeur Hugo van der Steenhoven was voor dit heuglijke moment uit Utrecht ingevlogen. Deze aftrap behelsde het plaatsen van een bord bij het serieuze knelpunt “de beruchte trappen aan de rijksstraatweg t.h.v. fietsbruggetje N344” met daarop de verkortingstijden die te halen als de geplande investeringen gerealiseerd zijn.

De geplande aanpassingen zijn:

–      De fietsbrug langs het spoor over de N344 krijgt hellingbanen naar de N344. Daardoor hoeven fietsers niet meer de trappen te gebruiken of een omweg te fietsen om bij de N344 te komen;

–      Onderzoek naar langer groen kunnen krijgen bij de verkeerslichten op de kruising N344-N790 Steenenkamer; schetsen van conflictvrij oversteken zijn er ook inmiddels (maar nog geen geld)

–      Onderzoek naar mogelijkheden om de spoorbrug over de IJssel bij Deventer te verbreden.  (Belangrijk punt voor de Fietsersbond Deventer)

–      Onderzoek naar betere verlichting en aangepaste bewegwijzering, voor vergroting van de veiligheid en herkenbaarheid van de fietsroute;

–      De Molenstraat-Centrum en Zonnewende in Apeldoorn krijgen een vrijliggend fietspad;

–      Het fietspad op de Wilhelminabrug in Deventer mag alleen nog gebruikt worden door fietsers. Brommers gaan daar naar de rijbaan;

–      De rotonde N344-Woudweg Teuge wordt aangepast in de vorm van een bypass t.h.v. het autobedrijf

De verbetermaatregelen zijn opgesteld in overleg met diverse partijen, zoals de wijkraden, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en politie. Alle verbeterpunten zijn vastgelegd in een schetsontwerp.

Dit schetsontwerp moet nu geoptimaliseerd worden met de inbreng van aanwonenden en andere belanghebbenden. Daarom werden inloopavonden georganiseerd in januari 2016.De reacties die tijdens en na deze avonden ingebracht werden, worden besproken in de Werkgroep Fiets. De fietsersbond heeft zitting in de klankbordgroep. Inmiddels (na 14 maart)  is duidelijk geworden dat er geen wijzigingen of uitbreidingen meer plaatsvinden op basis van de reacties.  

Het voorlopig ontwerp moet vervolgens in april/mei 2016 klaar zijn. Daarna gaan de werkzaamheden starten en het streven is dat alle maatregelen eind 2017 uitgevoerd zijn. Tot slot volgt een campagne om de bekendheid van de verbeterde route te vergroten en mensen over te halen vaker de fiets te gebruiken.

 

 Volgens de Fietsersbond zit de grootste winst in

a. tijdwinst en verkleining tijdsverschil fiets / auto (zeker als filedruk A-1 hoog blijft)

b. fietsstimuleringscampagnes (bedrijven-inwoners)

c. verbeterde infra ; naast de verwachte aanzuigende werking zullen ook de bestaande fietsers meer gebruik gaan maken van de route

 

Categorieën