Fietsersbond heeft zienswijze ingediend voor MER A1 Apeldoorn-Azelo

De Fietsersbonden van Apeldoorn en Deventer hebben een zienswijze ingediend in het kader van de uitbreiding van de A1 Apeldoorn-Azelo. 

De Fietsersbond Afdelingen Apeldoorn en Deventer en omstreken maken zich sterk voor een goed fietsnetwerk in de Stedendriehoek tussen Zutphen, Apeldoorn en Deventer. De aanpak van de A1 ten zuiden van Deventer kan daarbij een kans zijn om dit netwerk verder te versterken en uit te breiden. Dat zien we graag in het nog op te stellen milieueffectrapport (MER).

Zoals ook in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat benoemd, is de regio Stedendriehoek voorzien van een beperkt aantal IJsselpassages. Dat geldt niet alleen voor het autoverkeer, ook het fietsverkeer is beperkt bij het oversteken van de IJssel. Wanneer dus als (neven)doel wordt gesteld het verkeersnetwerk robuuster te maken, dan moet dat eveneens gelden voor het verkeersnetwerk ten behoeve van het fietsverkeer.

Als fietsersbond zijn wij van mening dat een goed fietsnetwerk de druk op het regionale autoverkeer kan verminderen. Wanneer de mogelijkheden voor het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in relatie tot de A1 worden onderzocht, mag de fiets niet ontbreken. 

Voor verdere details, bekijk de bijlage. 

inspraakreactie fietsersbond

Categorieën