Fietsbeleid Provincie Overijssel: Van Koersdocument naar Fietsprogramma Salland

Overijssel: Koersdocument Fiets uitgewerkt in Fietsprogramma Salland

“De fietser? Die moet je in de watten leggen. Als fietspaden veiliger worden, als je zorgt voor schuilplekken onderweg, als je fietspaden ’s avonds in het donker licht laat geven, zien steeds meer mensen de fiets vast als een prettig vervoermiddel. Dat komt goed uit nu er steeds minder bussen rijden. En het zo groen en gezond is als het maar wezen kan.’’

Het zijn de hoofdlijnen van het Koersdocument Fiets waarin de provincie Overijssel de toekomst uitstippelt voor de fiets.

Per regio zijn er eind 2015 drie werksessies met belanghebbenden op fietsgebied: gemeenten, recreatieschappen, campingeigenaren, de fietsersbond, fietsverhuurders, pluspunt-organisatoren etc. Daarin wordt het Koersdocument Fiets langzaam maar zeker toegepast op de regio en concreter gemaakt door de betrokkenen. Uitkomst is een pakket aan maatregelen om fietsen aantrekkelijker te maken.

Leo Clasquin en Gerry Stegeman van de DeventerFietsersbond sloten zich aan bij de sessies over Salland.

Inmiddels is in april 2016 het Fietsprogramma Salland opgesteld (zie bijlage). 

Infrastructuur

We maken ons als Fietsersbond vooral hard voor een robuust, dicht hoofdfietsroutenet met duidelijke criteria. Zoals uniforme rotondes, brede fietspaden ivm de komst van de e-bikes, herkenbaar, belijnd en verlicht. En natuurlijk (rood) geasfalteerd, in het buitengebied waar nodig van beton ivm wortelgroei van bomen.

Fietser

Scholen en scholieren op de (e)fiets, dat is voor de toekomst van groot belang. Gedragscampagnes voor scholieren en ouders zijn nodig: veilig op de fiets naar school (maar pak ook de inrichting bij school aan en zorg voor steun van de school).

Voor asielzoekers: zorg voor  fietslessen en verkeerslessen. De fietsersbond heeft daar in het kader van de Fietsschool veel ervaring mee, oa voor e-bike lessen.

Fiets

De fietsersbond pleit voor pilots om de overstap van fiets op openbaar vervoer gemakkelijker te maken. Meer leenfietsen, betere parkeermogelijkheden en fiets-meeneem-mogelijkheden in trein en bus.

Pilots

We zien kansen voor een Fietsboulevard langs en over de IJssel. 

Wat is er met de input van ons en anderen gedaan?

De provincie Overijssel laat alle adviezen uit de regio’s combineren en maakt hieruit een Fietsprogramma. De eerste aanzet daartoe is op 11 februari 2016 gepresenteerd. Per regio is er in april 2016 een fietsprogramma gepubliceerd.

De uitwerking laat de Provincie Overijssel voor een groot deel bij de betrokkenen in de regio. Dit geeft kansen voor nieuwe initiatieven, waar de fietsersbond zeker een actieve rol in wil spelen. We zien echter ook risicos als er over belangrijke zaken als infrastructuur te lang ‘onderzocht’ wordt, daar is o.i. gewoon actie nodig om het hoofdfietsnetwerk op een goed, toekomstbestendig niveau te krijgen! 

In de bijlage het koersdocument en het Fietsprogramma Salland

 Hieronder een impressie van een sessie die plaats vond bij Staatsbosbeheer in Nijverdal.

2015-10-26_12.51.19.jpg

fietsprogramma-salland-v2a_lr.pdf

fiets_koersdocument_overijssel_2015.pdf

Categorieën