Fietsersbond pleit voor meer bewaakte stallingen in binnenstad

In de Stentor van 21 maart een interview met Fietsersbond secretaris Bas van Roessel, die pleit voor meer (gratis)bewaakte fietsenstallingen in de Deventer binnenstad. Hij is blij met de uitbreiding van de stalling bij de Hema en aan meer aandacht voor het fietsparkeren, maar aan de andere kant van de stad is nog niks. Zeker met de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis, de bilbliotheek en de Viking is een bewaakte stalling daar hard nodig. Willen we voorbereid zijn op de toekomst (met meer e-bikes) en als Deventer Energieneutraal moet worden, is duurzame mobiliteit een speerpunt. Ook voor een aantrekkelijker binnenstad. 

Categorieën