Brief aan raadsfracties en coalitie: Fietsbeleid nodig!

Beste raadsleden- fietsdeskundigen van de coalitie gemeente Deventer (Gemeentebelang, CDA, D’66 en PvdA)

 

A.s. woensdag 13 juli gaat u wederom debateren over Fietsparkeren in de Binnenstad.

U , als coalitiepartijen, bent met name verantwoordelijk voor het nieuwe te ontwikkelen fietsbeleid en daarom spreken we u apart nog eens aan. 

 

Nogmaals willen we u erop wijzen dat Fietsbeleid geen sinecure is én voor een stad als Deventer, met een groot toeristisch belang,  meer prioriteit moet krijgen

Uiteraard zijn wij blij dat er plannen zijn voor uitbreiding van het fietsparkeren ; zie ook ons pleidooi in de Raadstafel 18 mei jl.

Er zijn echter een aantal pikante ontwikkelingen de laatste maand die aantonen dat een fatsoenlijk deugdelijk Fietsbeleid (en in het bijzonder Fietsparkeerbeleid) echt noodzakelijk is:

1.       Toename diefstal E-bikes
Uit onderzoek is gebleken dat er een toename is van fietsdiefstal m.n. onder de E-bikes. Dit toont nogmaals de noodzaak aan van (gratis) bewaakte stallingen!

2.       Geen uitbreiding stalling Op de Keizer (Sijzenbaanplein)
Tot grote verbazing van elke fietser in Deventer (en dat zijn er veel ) is dit project wederom afgeblazen, of komt er heel misschien een afgeslankte versie?

3.       Wat willen we nu met fietsparkeren in de binnenstad ?
De ene hand geeft, de andere hand neemt.
Er is geen consistentie in het beleid wat nu gevoerd wordt; fietsparkeren moet weer een integraal onderdeel van een totaal-fietsbeleid voor de gemeente Deventer.
Dat zou natuurlijk de beste oplossing zijn!

4.       Omgevingswet pas per 2019 van kracht
Het is nu 2016. Het oude fietsbeleidsplan liep in 2015 af. Wat gebeurt er nu in de tussentijd? Stilstand is achteruitgang en 2019 (en misschien nog wat later) duurt nog lang.
Het zou toch prettig zijn dat Deventer beleid blijft maken om de Fietskwaliteit te handhaven c.q. te verhogen. Dit kan, om te beginnen, de uitkomsten van de Fietsbeleidsevaluatie serieus te nemen.

Fietsersbond Afdeling Deventer e.o.

Juli 2016

—————————-

Ook in juni nam de Fietsersbond Deventer het initiatief voor een brief aan de raadsfracties. Die staat hieronder in de bijlage.

brief_aan_raadsfracties_gemeente_deventer_nood-oproep_voor_behoud_van_fietsbeleid_15_juni_2016.docx

Categorieën