Stentor bericht over onderzoek

Verbreding spoorbrug kost ruim 14 mln Euro

spoorbrug

Op korte termijn is er geen geld beschikbaar voor verbreding van het fietspad langs de spoorbrug. Dit is de teneur van een artikel in de Stentor. Veel geld, inderdaad. Maar de Fietsersbond Deventer is van mening dat deze investering -onderdeel van de snelfietsroute Deventer-Apeldoorn- lonend is. Deze kosten wegen niet op tegen de baten op het gebied van o.a. gezondheid, milieu, veiligheid en filevermindering. Wij blijven met andere betrokkenen in de regio zoeken naar oplossingen.
Het complete artikel in de Stentor vindt u hier

Categorieën