Vinger aan de pols blijft hard nodig

Werk in uitvoering zorgt voor overlast voor fietsers

IMG_20170923_145543718

De Fietsersbond Deventer heeft haar handen vol aan het ‘monitoren’ van de werkzaamheden in de gemeente. Bij de werkzaamheden aan het Hanzetracé en nu ook weer bij het Stationsplein/Churchillplein wordt er door de uitvoerders niet altijd goed omgegaan met de belangen van fietsers. Er ontstaan nogal eens onveilige situaties doordat bijvoorbeeld wegomleggingen onduidelijk zijn of doordat er werkvoertuigen (onnodig) op het fietspad staan.
We blijven dit aankaarten. Help ons hierbij door via het Meldpunt of direct aan ons onveilige situaties door te geven. Wij proberen dit ook meer beleidsmatig aan te kaarten, anders lopen we altijd achter de feiten aan.

Categorieën