Hoe ziet het DEVENTER’ FIETSBELEID er uit in de TOEKOMST , als het aan onze politieke partijen ligt?

Deventer kiest FIETSEN?

Vergelijking Partijprogramma’s op dit gebied in Deventer door de Fietsersbond.

Het duurt nog even, als het aan diverse politieke partijen ligt, dat Deventer vol durft in te zetten op duurzame mobiliteit en dan met name op meer faciliteiten voor fietsers. Met dit tempo vreest de Fietsersbond dat de doelstelling van Deventer Energie Neutraal in 2030 nog niet gehaald gaat worden.
Er zijn gelukkig wel steeds meer partijen die zich uitspreken voor meer duurzaamheid, maar ze hebben moeite dat om te zetten naar concrete maatregelen. Er zijn ook nog steeds partijen die zich zeer summier uitspreken over plaats van de fiets in Deventer zoals de VVD (na heel goed zoeken), Gemeentebelang, CDA, Nieuw Links, Deventer Sociaal en Deventer Belang; en dat zijn dan, op uitzondering van Nieuw Links, toch partijen die al een tijdje meelopen. Partijen als DENK, ASP en DeventerNU besteden helemaal geen aandacht aan de fiets!

Fietsersbond Deventer heeft wederom de programma’s van de 13 deelnemende partijen bestudeerd en beoordeeld op fietsambities.
Alleen Groen Links durfde als ambitie op te schrijven “Deventer fietsstad 2020” en D’66 is iets voorzichtiger en koerst op 2022. De meeste partijen houden het erg algemeen met trefwoorden als “duurzaamheid, gezond bewegen, fietsverkeersveiligheid rond scholen, veilig fietsen naar school, meer 30-km-zones, meer snelfietsroutes, meer asfalt voor fietsers en meer gratis bewaakte stallingen.
Gelukkig zijn er ook partijen die wat verder gingen en zich onderscheiden door fietsbeleid concreet te maken zoals:

– Het aanpakken van 10 grote fietsknelpunten in de komende 4 jaren (PvdA)
– Verbreden fietspad op de spoorbrug, onderdeel van snelfietsroute met Apeldoorn (GL,
CU, D’66); tevens bij verbreden A-1 een fietspad aanleggen (GL, Deventer Sociaal)
– Verbetering voor bereikbaarheid van fietsers naar bedrijventerreinen (D’66, GL, CU,
CDA, VVD)
– Volwaardige Fietsagenda opnemen in de Omgevingsvisie (CU)
– Extra fietsenstalling in de cultuurdriehoek (GL, CU, VVD)
– Verbetering doorstroming fietsers op kruisingen (D’66)
– Voldoende laadpunten voor E-bikes in de stallingen (D’66, Gemeentebelangen,VVD)
– Inzetten parkeergelden voor fietsenstallingen (CU, D’66)
– Na verbreden van het Hanzetrace, de Welle afwaarderen met meer plek voor fietser
en voetganger (GL, Nieuw Links)
– Investeren in verbreden fietspaden met de opkomst van de E-Bike (Deventer Sociaal)

Afgelopen jaren is er gelukkig, onder de zittende collegepartijen PvdA-CDA-Gemeentebelang-D’66 ook het een en ander gerealiseerd. Hoogtepunt vormde zonder meer de opening van de ondergrondse fietsenstalling bij het station met 3600 plekken én gratis/bewaakt. De snelfietsroute Deventer-Apeldoorn is volop in uitvoering en Deventer-Zutphen staat al grotendeels op papier.

Er was helaas ook veel stilstand: het omvormen van tegel – klinker naar asfaltfietspaden gebeurt maar mondjesmaat. Op sommige plekken is het zelfs erger geworden te denken aan fietsroutes langs het Hanzetracee (lappendeken) en het Pothoofd (klinkers). Bovendien is er steeds meer achterstallig onderhoud m.n. zoals de belabberde toestand aan de Welle, fietspad Singel maar vooral ook de fietspaden in het buitengebied (Oerdijk, Spanjaardsdijk, Raalterweg, Wechelerweg, Boxbergerweg o.a.).

Tot overmaat van ramp is na het beëindigen van het Fietsbeleid in 2015 geen vervolg geformuleerd door het huidige college. Duurzame mobiliteit zou een paragraaf in de nieuwe wet Omgevingsvisie moeten vormen maar dat is nog lang niet zeker. De wet is zelfs uitgesteld naar 2021. Bij alle nieuwe infrastructuurplannen moet helaas steeds opnieuw de plek van de fietser bevochten worden.

Willen we echt een klimaatneutraal Deventer realiseren in 2030 zullen er ons inziens toch grotere stap-pen gemaakt moeten worden. In ieder geval het fietsen nog meer aanmoedigen/stimuleren en autogebruik juist ontmoedigen.

Met de toenemende fietsintensiteit is opschalen en ontvlechten onvermijdelijk. Concreet: fietspaden dienen breder, comfortabeler en veiliger te worden. De gemeente dient nu snel een inhaalslag te ma-ken met de infrastructuur. Er gebeuren nog teveel fietsongelukken die te maken hebben een te smal, oncomfortabel en veel te langzaam (veel stoppunten) en daardoor onveilig fietsnetwerk.

In 2017 zijn we nog wezen fietsen met de partijen en hebben ze een lijst van aanbevelingen van ons ontvangen. Deze brief is blijkbaar toch een nuttige bron van inspiratie geweest.

De partijen met de hoogste ambities en concrete aanbevelingen zijn in onze ogen Groen Links, ChristenUnie en D’66; zij gaan in onze ogen weer verder dan wat ze in 2014 geformuleerd hebben en dat is ook hard noodzakelijk als we Deventer duurzamer willen maken!

Natuurlijk valt en staat veel met beschikbare budgetten maar laten we eerst maar eens beginnen met een heldere ambitielijst. De ervaring wijst uit dat dan financiële bronnen vroeg of laat altijd gevonden worden. Kiezer: doe er uw voordeel mee!

Categorieën