Veilig naar school fietsen

Veilig naar school fietsen in Deventer, wie wil dat nou niet? Nu is je kans om knelpunten te melden, zodat we daar ook in Deventer aan kunnen werken.

Een verkeersveilige schoolomgeving en veilige schoolroutes zijn voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. Zaken die daarbij een belangrijke rol spelen zijn de snelheid van het autoverkeer, goede oversteken van gebiedsontsluitingswegen en vrij uitzicht voor kinderen tussen straat en stoep.

Vanaf dinsdag 26 juni roepen we op om onveilige situaties op schoolroutes te melden via het Meldpunt fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/campagne/onveilige-schoolroutes.

Meer informatie vind je op www.fietsersbond.nl/fietsendeschoolkind.

Categorieën