6 juli 2018

(Her)opening snelfietsroute Deventer-Apeldoorn

Feestelijke opening snelfietsroute Deventer-Apeldoorn

De Fietsersbond Deventer heeft 6 juli 2018 een nieuw heuglijk feit gevierd:

De verbeterde Snelfietsroute Deventer-Apeldoorn werd heropend in het bijzijn van diverse lokale bestuurders en ambtenaren uit de Stedendriehoekregio, weguitvoerders en niet de minste : 2 gedeputeerden van zowel Gelderland als Overijssel én uiteraard in het bijzijn van Fietsersbond afdeling Deventer en Apeldoorn.

Na een algemene inleiding en toelichting van burgemeester Jos Penninx van Voorst werd er een ludieke Petje Op-Petje Af-quiz gehouden. Deze was opgesteld en gepresenteerd door projectleider Fietsruggengraat Cleantech Regio Roland Hendriksen. Na 8 relevante vragen over het 4,5 miljoen gekoste project kwam, en dat is natuurlijk niet helemaal toevallig, voorzitters Jan Timmner (Fietsersbond Apeldoorn) en Leo Clasquin (Fietsersbond Deventer) als enige finalisten uit de bus. Onze voorzitter Leo Clasquin trok uiteindelijk de hoofdprijs binnen : een Pizzasnijder in de vorm van een …..Fiets !

Daarna zijn we met zijn allen onder begeleiding van Straattheaterfietsmuziekgroep Chasse Patat een fietsritje gaan maken langs de 5 verbeterde punten op de Worp.

Wat is er verbeterd afgelopen halfjaar?

 1. Hoge Worp
  Fietsers hadden hier geen voorrang op afslaand verkeer, nu wel ! Voor afslaand fietsverkeer richting Worp is apart een ruime baan naar rechts gecreëerd!
 2. Afstelling VRI Wilpse Dijk – Twelloseweg + nieuw fietspad op de dijk
  De provincie heeft de wachttijden verbeterd voor de fietser, al blijft het behelpen. Het is ook complex kruispunt volgens de provincie; vier-richtingen groen voor de fietser is bijv. niet haalbaar (ons inziens wel als de fietser meer groentijd krijgt!).
  Tevens kun je hier rechtdoor de dijk een nieuw fietspad op fietsen richting het uitwisselpunt en daar de oversteek richting Twello fietsen.
 3. Uitwisselpunt Rijksstraatweg N344 – Burgemeester vd Felzweg
  Voorheen moest je hier met de fiets trappen op en aflopen om op het Hovenpad /Rijksstraatweg te komen. Dat is nu met een fraai staaltje (recycled) rood asfalt en een heus tunneltje mooi opgelost.
 4. Innovatieve verlichting op het Hovenpad
  Op het Hovenpad is de bestaande lantaarnverlichting zodanig aangepast dat bij naderende fietsers het licht harder gaat branden ! Dit maakt de route natuurlijk sociaal veiliger.
 5. Bewegwijzering
  Overal is bewegwijzering aangepast: het zijn nog wel steeds de rooie ANWB-bordjes maar nu met toevoeging “F344” ; uiteraard de F van Fiets (snelroute)

Wat dient er nog te gebeuren ?

Natuurlijk zijn we nog niet helemaal tevreden. Wat dacht u van :

 1. Bottleneck de Spoorbrug
  Het wordt steeds drukker op het smalle fietspad van 2,5 m op de spoorbrug: nu al de hele maand met veel toeristen en tel daarbij op de grote stroom scholieren. Witteveen & Bos hebben al uitgerekend dat er een extra investering van 15,6 miljoen nodig is om een aparte fietsbrug te realiseren: 4 m. breed voor fietsers en 2 m. voor voetgangers. Uiteraard blijven wij steeds dit punt opvoeren in diverse gremia.
 2. VRI Wilpsedijk – Twelloseweg
  Eventueel hier een fietstunnel aanleggen: de lange wachttijden blijven een doorn in het oog; deze tunnel staat ook in de oorspronkelijke tekeningen
 3. Rotondes Twello
  De bebouwde kom dusdanig verleggen dat de 2 rotondes binnen de bebouwde kom vallen en dus fietsers in de voorrang komen !
 4. Schuil- en wachtruimtes
  Deze zijn door studenten van Windesheim ontwikkeld uit duurzaam recycled materiaal; het is nog even wachten wie die kan maken, voor hoe duur en wat de plek precies wordt ?
 5. Tellingen verrichten
  Er staat al een dymische teller ter hoogte van het wisselpunt: ga deze inzetten om te kijken of het aantal fietsers daadwerkelijk toeneemt! Enqueteer mensen om te achterhalen of ze de auto voor de fiets hebben ingeruild op dit traject !

Categorieën