2 november 2018

Verslag – Fietsen met wethouder Frits Rorink

Fietsen-met-wethouder-Frits-Rorink-2-11-18-15

Onze jaarlijkse traditie (ene jaar met raadsleden, andere jaar met wethouder c.q. College B&W) was het dit jaar de beurt aan verkeerswethouder Frits Rorink. Hij is met zijn 2e ambtsperiode bezig dus hij weet goed wat er speelt in Deventer, ook op gebied van Fiets en verkeer.

We hebben voordat we gingen fietsen kort stilgestaan bij het kersverse Bestuursakkoord ( voorheen Collegeprogramma) met een aantal opvallende zinsnedes zoals:

 • De rode loper gaat uit voor de Fiets. Wij zetten in op o.a. “zoveel mogelijk uit de auto”.
 • Wij gaan de fietsroutes in de stad en het buitengebied aantrekkelijker en veiliger maken. Daarvoor actualiseren we het fietsplan. Samen met de wijken en de Fietsersbond worden hiervoor verbeterpunten in kaart gebracht.
 • Nog genoemd zijn:
  a. Fietssnelwegen ; prioriteit ligt bij de route naar Zutphen
  b. Betere fietsvoorzieningen naar en op bedrijventerreinen
  c. Lobbyen voor een snellere / betere fietsverbinding langs de spoorbrug naar A’doorn
  d. Meer bewaakte fietsenstallingen
  e. Aandacht voor een veiliger schoolomgeving

Kortom: er wordt nogal wat beloofd voor de komende jaren ! Uiteraard gaan we de wethouder én zijn ambtenaren daar aan houden.Tijdens het fietsen hebben we vooral stilgestaan, ook letterlijk bij:

 • Nieuwe bibliotheek en Stromarkt: slechte fietsparkeervoorziening. Jammer dat daar niet meteen in voorzien is met het gereedkomen van de nieuwe bieb. Nu is het gewoon een rommeltje. Lamme van Dieseplein is gelukkig ook nog beschikbaar maar heel veel mensen denken dat de stalling om 17.30 dichtgaat maar dat is niet zo ! Ze is alleen vanaf 17.30 niet meer bewaakt.
 • Lappen deken : Welle (tegels), Pothoofd (klinkers) , 2 X oversteken om op de Zutphenseweg te komen. Wij hebben nogmaals gepleit voor een snelle verbinding vòòr het Pothoofd.
 • Zutphenseweg en oversteek bij Mcdonalds: wij hebben gepleit dat deze route onderdeel uitmaakt van SFR Deventer-Zutphen en fietsers dus in de voorrang moeten !
 • Fietsen over Kloosterlanden : er zijn vergevorderde plannen aanleg fietsstroken in combinatie met fietsstraat en 30 km-zone o.a. op Münsterstraat en Keulenstraat.
 • Winkelcentrum Flora: pompstation verhuist naar de overkant en er dreigt ook een fietspad te verdwijnen van AH naar de Salomonszegel. En dit allemaal ten gunste van het creëren van meer autoparkeerplaatsen. Frits zegt persoonlijk zich hard te maken dat het fietspad voorlopig niet verdwijnt. Aan de overkant zou als compensatie het eenzijdig 2-richtingenfietspad voor de HEMA doorgetrokken kunnen worden, maar dit wordt erg krap aan vinden wij.

 • Afzetting bij reconstructie Oosterwechelsweg; wij wijzen de wethouder erop dat voor fietsers nauwelijks aangegeven is waar ze nu moeten fietsen !
 • Doortrekken Karel de Grotelaan naar Steenbrugge (t.h.v. de Kei): mooi in rood asfalt eenzijdig 2-richtingenfietspad met fietser in de voorrang. De gemeente overweegt om een rotonde aan te leggen om m.n. de snelheid van het autoverkeer te remmen.
  Bij terugkomst op het Vogeleilandpaviljoen blijkt dat de wethouder deze middag ook nog druk geweest is met een goede fiets-zaak nl. het veiliger en comfortabeler maken van een aantal entree-routes van Bathmen ten gunste van veiligheid en comfort voor de fietser. Kijk zo zien wij het graag; een wethouder die vasthoudt aan de nieuwe beleidsvoornemens: Rode loper uit voor de Fietser !

 

Categorieën