GOED NIEUWS UIT DE POLITIEK VAN DEVENTER:

Unaniem motie D’66 en CU aangenomen voor een nieuw fietsbeleidsplan

Deventer wil een fietsvriendelijke gemeente zijn. Maar dat komt volgens de
gemeenteraad nog onvoldoende naar voren. Een motie ingediend door CU,
mede-ingediend door D66, VVD, CDA en Deventer NU, is 7 november 2018 unaniem
aangenomen. De motie roept het college van B&W op om het fietsbeleidsplan
nieuw leven in te blazen en binnen college en ambtelijke organisatie
concreet te beleggen.

Lees meer: https://deventer.d66.nl/2018/11/07/cu-en-d66-op-de-bres-voor-fietsbeleidsplan/

Categorieën