zaterdag 5 oktober 2019

Fietsen door Deventer met raadsleden

een korte impressie

FIETSEN met RAADSLEDEN 5 – 10 -2019 (6)

Jongstleden zaterdag 5 oktober hebben we weer traditiegetrouw (elke 2 jaar) gefietst met onze raadsleden, 10 in getal: D’66 (2x), Gemeentebelang (3X), CU (1x), PvdA (1x), CDA (1x) , Deventer Sociaal (1x) en Groen Links (1x) . Helaas waren niet alle partijen aanwezig; van kleine partijen begrijpen we dit wel, maar een grote partij als VVD schitterde ook nu weer door afwezigheid.

In het voorwoord lag de nadruk op het feit dat Deventer echt wel een stad is met een fietshistorie (Burgers 1e NL wielerfabriek, Immer Weiter 1e NL fietsvereniging, Fietsbeleidsplannen van 2000-2015) en dat er Ad Hoc wel mooie dingen gebeuren, maar dat Deventer niet echt een visie met beleid uitstraalt.

Tijdens de tocht is uitdrukkelijk stil gestaan bij
A. Cultuurdriehoek: wat wordt hier nu het fietsparkeerbeleid ? Bij het oude filmhuis, de stadsschouwburg en nieuwe bieb is al geen rekening gehouden met de bezoekende fietser; wat kunnen we hier nog verwachten als straks Mimik af is ? De plannen tot dusver voorzien in rekken aan de Welle-kant en de entree van de Nieuwe Markt; wij hadden liever gezien dat ook fietsen konden parkeren op of aan de Nieuwe Markt. Hier bevindt zich namelijk straks ook museum EICAS en Kunst aan Z. Het liefst zouden we in deze hoek nog een gratis bewaakte stalling willen zien.
B. Snelfietsroute (SFR) Deventer- Zutphen
Hier is pleidooi gehouden voor een fietsroute vóór de Pothoofdflats langs (dus langs de IJssel) en een conflictvrije (fietsers in de voorrang) aansluiting bij de MacDonalds. Uitvoering van het project Fietsinfrastructuur A-1 voorziet ook in een bruggetje over de Schipbeek zodat we ook vlak langs de IJssel naar de N348 in Epse zouden kunnen fietsen vanaf de Gashavenstraat!
C. Bedrijventerrein A-1
Moet goed ontsloten worden voor fietsers ! Er is al een plan. Fietsinfrastructuur A-1 waarin fietsen langs de Schipbeek (oost-west) een belangrijke rol speelt maar ook aansluitingen met bedrijventerrein Kloosterlanden-Hanzepark, de woonwijken in Colmschate en een snelle verbinding via de Olthoflaan naar de SFR Deventer-Zutphen
D. Winkelcentrum Flora
Auto’s – auto’s en nog eens auto’s. Dat begint al als je vanaf de Grote Ratelaar een weg moet zoeken naar het hart van het winkelcentrum. Er is bij de renovatie duidelijk geen rekening gehouden met de fietsende bezoeker die ook klant is! Er zijn wel parkeernormen voor winkelcentra maar niemand had een idee of die hier nageleefd zijn…
E. Station en Stationsomgeving
In grote lijnen een stuk verbeterd (strak asfalt, diverse oversteken en een ruime gratis bewaakte stalling) maar de opstelstroken bij de diverse kruisingen zijn te smal en/of de verkeerslichten niet gunstig afgesteld voor fietsers.

Advies aan de Raad bij het nawoord : blijf alert straks bij het opstellen van de Omgevingsvisie en zorg dat de fiets daar een prominente rol krijgt toebedeeld! Uiteindelijk is de fiets het duurzaamste vervoermiddel van de toekomst. Daar waar betere fietsvoorzieningen komen zijn mensen sneller geneigd de fiets te pakken i.p.v. de auto !

Categorieën