Deventer-Zuid

De gemeente Deventer heeft een plan gepresenteerd waarin de fietsbereikbaarheid van Deventer-Zuid wordt verbeterd.

Het gaat om de Schipbeekzone, Bedrijvenpark A1 en doorgaande verbindingen naar het gebied ten zuiden van de A1 (Epse, Joppe, Gorssel en Zutphen). Het plan omvat zowel recreative routes als utilitaire (bv. woon-werkfietsverkeer). 
Toekomstgericht: wanneer de A1 verbreed gaat worden, en dus ook de brug over de IJssel extra ruimte moet krijgen, dan moeten er ook fietsstroken komen. Daarmee wordt de afstand tussen Colmschate Zuid en Bussloo 5 km korter!

Fietsagenda Deventer-Zuid Oktober 2012