Snelfietsroute Deventer-Apeldoorn

Al sinds 2011 wordt er druk overleg gevoerd over een sterke verbetering van de fietsroute Deventer- Apeldoorn. In de bijlage staan de nodige verkenningen door de fietsersbonden, bestuurders van de gemeenten en andere belanghebbenden. 

In 2014 werden 4 tracees bepaald die verder verkend zouden worden qua snelheid, veiligheid en betaalbaarheid. Een fietssnelweg is steeds het doel van de Fietsersbond geweest.

Op 9 september 2015 vond er een fietstocht plaats met alle bestuurders van de drie gemeenten en enkele ambtenaren. Ook Nico Blom van de Fietsersbond Deventer e.o. was van de partij. 

Er wordt nu een keuze gemaakt gaat worden voor een route langs de Rijksstraatweg. Waarbij vanaf de kruising tussen Rijksstraatweg en Van der Feltzweg-Spoorbrug twee sporen mogelijk zijn richting Deventer. Beide zouden geschikt gemaakt moeten worden als fietssnelweg. 

Dan moeten nog de nodige aanpassingen plaatsvinden aan rotondes (fietser in de voorrang), verkeerslichten (vaker en langer groen voor fietsers) en de breedte van de spoorbrug. Een van de grootste knelpunten is natuurlijk de beschreven ”kruising” bij de Van der Feltzweg, die geschikt moet worden voor fietsers in alle richtingen. 

De Fietsersbond Deventer is tevreden met de gemaakte trace-keuze. Fijn is ook dat er nu vaart lijkt te komen in het proces. Wel blijven we aandringen op voldoende investeringen in het werkelijk verbeteren van knelpunten op de route. 

De gemeenten gaan proberen extra gelden vanuit het Programma Beter Benutten aan te spreken voor extra infrastructurele maatregelen aan het trace.

In januari 2016 is er een inspraakavond, zie voor meer informatie:  Wordt vervolgd dus!

In de bijlagen: achtergrondinformatie. 

situatie_a-d_eind_2014.docx

stavaza_2012_fietsroute_apeldoorn-deventer.docx

ruggengraat_stedendriehoek_verkenningen_17_oktober_2014.pdf

ruggengraat_route_schouw_apeldoorn-deventer_23_oktober_1.pdf

Complete rapport beoordeling