Waarschuwing!

Opgelet! Misleidende brieven in omloop met onze naam erin!

Houd je gegevens voor jezelf!

stop

Afgelopen week zijn er in Deventer huis aan huis brieven verspreid waarin mensen opgeroepen worden hun eventuele interesse voor een bewaakte buurtstalling kenbaar te maken bij ene Stephan en Anne. Er wordt in geschreven dat deze oproep is gedaan zijn ‘na overleg met de gemeente en de Fietsbond’. Ook in Amsterdam en Haarlem schijnt een dergelijke brief verspreid te zijn.

De Fietsersbond heeft met deze brief niets te maken en heeft hier nooit overleg gevoerd. Wij distantiëren ons daarom van deze brief.

Het vermoeden bestaat dat er getracht wordt aan NAW-gegevens te komen, waar dan mogelijk misbruik van gemaakt kan worden.

Reageer dus niet op deze brief!

Categorieën