Dit doen wij

De Fietsersbond-Deventer doet al het mogelijke in het belang van de Deventer fietsers. Een greep uit onze activiteiten:

  • We signaleren onveilige of hinderlijke situaties voor de fietser en doen voorstellen voor verbeteringen.

  • We adviseren in infrastructuurprojecten zoals nieuwe wijken, nieuwe kruisingen-rotondes-tunnels, winkelcentra.

  • We ijveren voor meer en kwalitatief hoogwaardige fietsparkeerplaatsen.

  • In de winter zijn we extra alert op de uitvoering van de gladheidsbestrijding.

  • We organiseren mede E-bike-dagen in de regio.

  • We zijn gesprekspartner voor gemeenteambtenaren en -bestuurders. We nemen tweewekelijks deel aan het VAO (verkeers advies orgaan) van de gemeente Deventer. Eenmaal per jaar fietsen we met raadsleden (het ene jaar) en met B & W (het andere jaar) en maken de balans op en geven verbetersuggesties.

  • We nemen deel aan fiets-overleggen in de Stedendriehoek en de provincie Overijssel.
  • We doen beleidsvoorstellen aan lokale en regionale overheden voor de korte/lange termijn; meestal afgeleid van landelijke, provinciale en lokale maatschappelijke ontwikkelingen. 
  • We overleggen ad hoc met organisaties op het gebied van verkeer en vervoer.

  • We zorgen voor publicaties in de locale media en op deze site.

Hieronder is de link naar onswerkplan voor 2016

msword ⋅ 39 KB

Jaarverslag-2015-Werkplan-2016

Download