Dit doen wij

De fietsersbond Deventer doet alles wat mogelijk is in het belang van de fietsers in Deventer.
Hieronder een greep uit onze activiteiten:

– Signaleren onveilige of hinderlijke situaties voor de fietser en doen verbetervoorstellen.
– Adviseren in infrastructuurprojecten zoals nieuwe wijken, kruisingen, rotondes, tunnels en winkelcentra.
– IJveren voor meer en kwalitatief hoogwaardige fietsparkeerplaatsen.
– Zijn allert op gladheidsbestrijding in de winter.
– Zijn gesprekspartner op het Stadhuis met ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Eens per jaar fietsen we met de raad of B&W om te laten zien waar kansen en knelpunten liggen.
– Nemen deel aan regionale overleggen in de Stedendriehoek en de provincie Overijssel.
– Doen beleidsvoorstellen voor korte en langere termijn, afgeleid van de landelijke voorstellen van de Fietsersbond.
– Zorgen voor publiciteit in de pers en op deze website.