Dit doen wij

De fietsersbond Deventer doet alles wat mogelijk is in het belang van de fietsers in Deventer.
Hieronder een greep uit onze activiteiten:

  • het signaleren onveilige of hinderlijke situaties voor de fietser en het doen verbetervoorstellen
  • adviseren in infrastructuurprojecten zoals nieuwe wijken, kruisingen, rotondes, tunnels en winkelcentra
  • ijveren voor meer en kwalitatief hoogwaardige fietsparkeerplaatsen
  • alert zijn op gladheidsbestrijding in de winter
  • gesprekspartner zijn op het Stadhuis met ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Eens per jaar fietsen we met de raad of B&W om te laten zien waar kansen en knelpunten liggen
  • deelnemen aan regionale overleggen in de Stedendriehoek en de provincie Overijssel
  • beleidsvoorstellen doen voor korte en langere termijn, afgeleid van de landelijke voorstellen van de Fietsersbond
  • zorgen voor publiciteit in de pers en op deze website en op mastodon