Kijk hier hoe de partijen scoren op hun plannen met betrekking tot de fiets.

Meer informatie over de vergelijking van de verkiezingsprogramma’s met fiets als focus

En lees de hele programma’s op de websites van de partijen!

hekje rotonde Borgele

Hieronder zijn alle partijen beoordeeld op wat zij in het partijprogramma voor de verkiezingen voor 2022 hebben gezet over infrastructuur en fietsen. We zijn zo vrij geweest om de beste – meest fiets-vriendelijke en meest duurzaam ogende – programma’s bovenaan te zetten en de minder goede in de achterhoede.

1. Christen Unie
Algemeen
– Een ambitieuze Fietsagenda voor Deventer gericht op groei van het Fietsverkeer; 50% van alle ritten tot 7,5 km worden volbracht op de fiets
– Zero-emissie-stadslogistiek : vanaf 2025 bevoorrading van het centrum door zero-emissie-voertuigen.
– Apart Fietsbudget
– Doorfietsroutes(zelfde als Snelfietsroutes ?) naar Holten, Zutphen, Raalte
– Uitbreiden fietsparkeerruimte, eventueel ten koste van autoparkeerplaatsen
– Verwijderen fietspaaltjes
Specifiek
– Onderzoek Welle en IJsselkade : stadsboulevard voor fietsers en voetgangers
– In de regio meer fietscafé’s : stalling, oplaadmogelijkheid, reparatie, gratis watervulpunt
– Speedpedelecs op bepaalde trajecten zoals Holterweg, Siemelinksweg toestaan op het fietspad te fietsen
– Deelfietsen / scooters die hinderlijk geparkeerd staan worden verwijderd
– Fietspad Welle en Singel, die slecht onderhouden zijn, worden aangepakt
– Invoering slimme verlichting in het buitengebied

Verder diverse algemene termen zoals fietsvriendelijke wijken, verbetering bewegwijzering, voldoende plekken zonder concrete doelen

2. Groen Links
Algemeen
– We zorgen voor een comfortabele, veilige en vlotte infrastructuur voor de fiets waarbij de fiets zoveel mogelijk voorrang krijgt boven de auto. Daarom staan alle seinen op groen voor de fietser in Deventer en stellen Deventer kandidaat voor Fietsstad 2024 (ambitie)
– Fasegewijs invoeren van maximum snelheid van 30 km/u op onze wegen
– De historische binnenstad wordt autoluw: auto’s worden onder de grond of aan de rand van het centrum geparkeerd
Specifiek
– Spoorbrugfietspad wordt verbreed (belangrijke verbinding naar het westen)
– De Welle wordt een stadsboulevard waarbij de rode loper wordt uitgelegd voor fietsers en voetgangers en auto’s van bewoners slechts te gast zijn.
– Bij Nieuwbouwplannen / wegreconstructies hoort standaard een “Fietsrubriek”.

Verder diverse algemene termen zoals alle seinen op groen voor de fietser, fietspad voldoende breed, voldoende mogelijkheden om je fiets veilig te parkeren en op te laden zonder concrete doelen.

3. D’66
Algemeen:
– Stimuleren fietsen door meer ruimte voor fietsers ten koste van ruimte voor auto’s
– Veiliger en bredere fietspaden
– Afwaardering van de Welle nadat een alternatieve autoroute is gevonden
– Snelfietsroutes ontwikkelen
– Een autovrij centrum (m.n. de pleinen) nadat een alternatief voor autobezitters is gevonden
– Fietsparkeren prioriteit.

Specifiek
– Verbetering fietspad spoorbrug
– Invoeren parkeertarief Melksterweide en invoering parkeervergunningen in de schilwijken.

Verder diverse algemene termen zoals stimuleren, terugdringen, verkennen, ontwikkelen waaraan weinig concrete doelen zijn gekoppeld.

4. PvdA
Algemeen
– Verbeteren de positie van de fietser en de fietsvoorzieningen (veiligheid en comfort) om de verkeersdruk te verminderen. Dat vraagt o.a. om verbetering van de veiligheid op gevaarlijke punten en investeringen in fietscomfort. Aan de verkeersveiligheid- en fietsveiligheid en het comfort voor fietsen wordt hard doorgewerkt.

5. Deventer Sociaal
Algemeen
– Meer investeringen in fietspaden en dringend inhaalslag maken w.b. onderhoud van fietspaden ; omvormen naar asfalt en standaardbreedte
– Nieuw Fietsbeleidsplan
– Laatste tijd: Veel in autoparkeren geïnvesteerd en minder in fietsparkeren in de binnenstad; vanaf NU moet dat andersom zijn.
Specifiek
– Fietsroute parallel aan de A-1
– Gratis bewaakte stalling rond het Lamme van Dieseplein
– Naast parkeernorm voor auto’s ook een parkeernorm voor fietsers invoeren
Verder diverse algemene termen standaardbreedte fietspad , meer fietsroutes, zonder concrete normen of criteria en doelen.

6. Gemeentebelang
Algemeen
– Een verdere verbetering van de fietsinfrastructuur in stad, buitengebied, dorpen en bedrijventerreinen
– Voldoende ruimte voor bewoners en bezoekers in de binnenstad om de fiets te stallen; zowel bewaakt als onbewaakt
– Met bovendien voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen in de bewaakte fietsenstallingen
– De realisatie van snelfietsroutes in samenwerking met omliggende gemeentes.

Verder niets specifieks.

Algemene termen dus zoals verdere verbetering, voldoende oplaadpunten, voldoende ruimte, zonder concrete doelen.

7. Deventer Belang
Programma van 28 bladzijdes maar geen aandacht voor duurzame mobiliteit, laat staan voor fietsbeleid.

8. SP
Algemeen
– De wegen dienen toegankelijker en veiliger te worden, met prioriteit voor iedereen die zich op een andere wijze dan met de auto/motor wil verplaatsen. We willen stimulering van fietsgebruik door betere en veiligere fietspaden en uitnodigende fietsenstallingsmogelijkheden. We willen dat dagparkeren in de binnenstad ontmoedigd wordt door gratis parkeren aan de rand van de stad te stimuleren. Met gratis klimaat neutraal vervoer kan men de binnenstad in.

9. CDA
Algemeen : geen programma , alleen standpunten.
– In een zin: “Fietsen is goed voor iedereen: we verbeteren fietspaden”.

10. VVD
Algemeen
We vervangen betegelde fietspaden door veilige en comfortabele ondergronden. We investeren in veilige en bereikbare fietsroutes van, naar en op de bedrijventerreinen.

11. DENK
Algemeen
Denk heeft een uitgebreid programma maar het woord FIETS komt er niet in voor.

12. DeventerNU
Nog geen programma gevonden.

13. ASP (Atheïstisch Seculiere Partij)
Algemeen
In het programma komt het woord FIETS niet voor.

Categorieën