Echt heel ambitieus wordt het nergens…

Verkiezingen gemeenteraad Deventer 2022

Een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s

Singel 8

Elke 4 jaar waagt de Fietsersbond zich aan een terugblik op de regeerperiode van een coalitie die het 4 jaar voor het zeggen heeft gehad. De coalitie had voor 2018-2022 de signatuur Centrum-Links met o.a. Groen Links, PvdA en D66. Dus de verwachtingen waren best hoog gezien alle beloftes die waren gedaan. De realiteit is echter veel weerbarstiger. En nog opvallender: veel van dezelfde beloftes worden bij een aantal partijen weer gewoon herhaald!
Zo werden genoemd en nu dus opnieuw in min of meer dezelfde bewoordingen:
Het aanpakken van 10 grote fietsknelpunten – Verbreden fietspad op de spoorbrug, onderdeel van snelfietsroute met Apeldoorn – Fietspad langs A-1 over de IJssel – Welle afwaarderen met meer plek voor fietser en voetganger – Extra fietsenstalling in de Cultuurdriehoek.
Eindconclusie: In geen van deze punten is veel vooruitgang geboekt!

Natuurlijk is er wel iets gebeurd maar dat valt vooral in de sfeer van O&V: Onderhoud en Vervanging.
Tot onze grote verbazing: echt heel AMBITIEUS WORDT HET NIVEAU NOG NIET.
Ambities zoals : Fietsbeleid – Visie / invoeren 30-km zones / met spoed vervangen van alle tegelfietspaden / fietsvriendelijke schoolomgeving / verbreden fietspaden volgens de nieuwste CROW-normen, moeten we met een zaklampje zoeken.
Veel open eindjes zoals: verbetering fietsroutes (welke en hoe?), fietsvriendelijker(hoe?), fietspad voldoende breed (wat is voldoende?), fietsen stimuleren (hoe?), terugdringen autoverkeer (hoe?).

Wat ambities en concrete doelen betreft springt 1 partij boven alle anderen uit: de ChristenUnie. Zij durven zich uit te spreken: 50% van alle ritten tot 7,5 km worden op de fiets gemaakt en er komt een apart fietsbudget. Tevens steken zij ook hun nek uit voor de parkerende fietser: Nieuwe plekken die ten koste mogen gaan van autoparkeerplekken. Deze opoffering was een noviteit voor ons want veel partijen durven zich daar niet aan te branden.

D66 en Groen Links doen ook wel goed hun best maar zoals gezegd: veel stond ook al in de programma’s van 2018. Bij DENK, DeventerNU, Deventer Belang en ASP stond treurig genoeg helemaal niets genoemd over fietsen. Aan energie-transitie en vergroening worden wel veel woorden besteed, maar duurzame mobiliteit bungelt daar maar een beetje bij. Inwinnen van een stemadvies via de Stemwijzer brengt u ook niet veel verder: fietsen blijkt geen issue te zijn helaas.

Categorieën