Nieuwsbrief juni 2024

Gezocht: liefst 1, 2 of meer enthousiaste vrijwilligers

Kom je ons versterken als Lid Kernteam Fietsersbond Deventer en Salland per 1 januari 2025

Ons kernteamlid Bas van Roessel gaat ons na 27 jaar actief bestuurswerk verlaten. Voor Olst-Wijhe hebben wij al 2 enthousiaste leden bereid gevonden zich actiever met het fietsbeleid te gaan bemoeien, nu zoeken we dat nog voor Deventer zelf.

Gaat fietsen jou aan het hart en vind je het onderhand tijd dat er iets moet veranderen hier in Deventer? Aarzel niet om ons verder te helpen ! Een uitgebreide greep van onze activiteiten vind je op onze website: wellicht zit er voor jou iets tussen.

Stand van zaken Welle-Campagne

In de ALV van 1-11-2023 bleek er veel draagkracht te zijn voor een ACTIE op de Welle!

In het afgelopen half jaar is een groep van 6 mensen bezig geweest de actie-vormen te onderzoeken: variërend van een Flitsdemonstratie tot een complete Manifestatie.

Ondertussen zat de gemeente ook niet stil: voor de korte termijn zullen de fietspaden worden herbetegeld (van Vispoort tot spoorbrug) en voor de lange termijn is er een ambitieus IJsselfront geschetst met een hoog gehalte aan Voetganger- en Fietskwaliteit.

Wij waren bij die presentatie. De vraag is alleen: wanneer gaan wij daar wat van in uitvoering zien? Het kan goed zijn dat we het nog 10 jaar met schots-en-scheve fietspaden moeten doen. In 2010 werd al gesproken van een Auto-Luwe Welle!

Dus: wanneer gaat er eindelijk een aanzet gemaakt worden? De Actiegroep zal zich beraden op een Actie voor het najaar.

Reconstructie provinciale weg N337 in Olst

Door stikstofperikelen is het groot onderhoud aan de N337 in Olst vertraagd.

Op de brandbrief van 10 mei 2023 kwam dit jaar op 15 mei pas een reactie en die was nog eens teleurstellend: de gemeente gaat niet meer met de provincie om tafel om de plannen te herzien.

We gaan nog niet bij de pakken neerzitten. Inmiddels is een aantal leden uit Olst-Wijhe actief geworden en zij zullen nogmaals een poging doen met de provincie aan tafel te gaan. Tevens zullen zij de plaatselijke politici en belangengroepen benaderen voor een herziening van de huidige onveilige herinrichtingsplannen.

Reconstructie N35 op traject Wijthmen – Nijverdal

Zienswijze ingeleverd bij Rijkswaterstaat

Wij hebben samen met een aantal leden uit Raalte de totale reconstructie N35 kritisch beoordeeld en op 15 april een Zienswijze ingediend.

De reconstructie vergroot de doorstroming van de auto maar fietser en voetganger worden helaas geconfronteerd met een grotere barrièrewerking op het hele tracé. Daarbij komt dat Kruispunt Bos nog totaal niet meegenomen is omdat er nog een geldtekort is. De F35 wordt nauwelijks genoemd.

De Zienswijze is niet alleen naar Rijkswaterstaat gestuurd maar ook naar de raadsleden van gemeente Raalte en de gedeputeerde Martijn Dadema (oud-burgemeester van Raalte). De zienswijze is te lezen op onze website. De leden in Raalte denken actief mee en kijken of ze in contact kunnen treden met de plaatselijke politici.

Laatste nieuwtjes

Opening vernieuwde (beton) fietspad Spanjaardsdijk

officieel vrijdag 5 juli 14.00 Wil je daarbij zijn? Kom dan naar de kruising Spanjaardsdijk – Kanaaldijk-Oost (bij de brug)

Nieuwbouw fietsenstalling achter de HEMA (Sijzenbaan)

De gemeente heeft plannen een totale nieuwe stalling te bouwen achter de HEMA voor 1200 plekken. Wij wachten op de tekeningen.

Saillant detail: ca. 10 jaar geleden waren die plannen er ook al. Natuurlijk is dit nog lang niet genoeg voor de binnenstad: m.n. in de Cultuurdriehoek moet nog veel meer bij komen en daarom blijven we dit punt steeds opnieuw agenderen.

Op de “nieuwe” Nieuwe Markt blijft helaas veel te weinig ruimte voor fietsparkeren. De vlonders gaan weg en er komen zo’n 60 plekken op de Nieuwe Markt. Netto = 0 plekken erbij.

Rotondes gepland

1 juli tot 2 augustus reconstructie rotonde Hoge Hondstraat – Ceintuurbaan. Het fietspad wordt gescheiden van de rijbaan zoals ook gebeurd is op het Noorderplein.

In het najaar volgt dan ook nog de rotonde Zwolseweg – Roland Holstlaan. Bij beide rotondes hebben wij duidelijk inbreng gehad.

Rielerweg en samenwerking met Buurtverbetering Voorstad

Samen met Buurtverbetering Voorstad proberen we de fietsstraat Rielerweg nog fietsvriendelijker te maken.

Na het instellen van 1-richtingverkeer klagen bewoners en fietsers over te hard rijden en sluipverkeer door de wijk. In het overleg met de verkeerskundige van de gemeente treden we zoveel mogelijk samen op.

Fietsstructuur A-1

In het najaar zal dan eindelijk begonnen worden met de aanleg van een fiets- voetgangerspad langs de Schipbeek ter hoogte van bedrijventerreinen Kloosterlanden en Weteringen.

De fietsstructuur A1 heeft daarnaast een recreatieve functie en maakt deel uit van de regionale hoofdfietsroute en is daarmee een belangrijke fietsstructuur.

Fietsstadverkiezing 2024

Helaas is het Deventer wederom niet gelukt de TOP 100 te halen, maar ook de overige Sallandse gemeenten niet. In 2020 haalden we nog een 3,5, in 2022 een 3,4 en dit jaar 2024 een 3,2 (op een score van 5). Een neergaande trend wat ons wederom uitdaagt een omslag voor elkaar te boksen c.q. fietsen.

Waar we nog druk mee bezig zijn

  • nieuwbouwwijken : Wechelerhoek – ROTO-Smeets.
    De gemeente hanteert nu gelukkig ook het STOMP-principe in deze wijken: Stappen en Trappen (voetganger en fietsen) krijgen prioriteit boven autovervoer
  • bewegwijzering
  • Herijking HoofdWegenStructuur (HWS)
  • MIND – MJOP 2024 – 2027 (straten – wegen – pleinen : investeringen en onderhoud)
  • fietsvriendelijker maken “Lidlpleintje” Zandweerd
  • klankbordgroep Snelfietsroute Deventer – Zutphen
Er blijven genoeg onveilige en oncomfortabele fietssituaties in Deventer dus daarom deze oproep: blijf melding maken via deventer.slimmelden.nl Meldpunt Openbare Ruimte / Overlast / Gevaarlijke Verkeerssituatie. Zo blijven wij ons zo goed mogelijk inzetten voor een fietsvriendelijker klimaat in Deventer en houden zoveel mogelijk vinger aan de pols bij veel projecten.

Heb je nog dringende fietszaken die nog onderbelicht zijn: meld het ons én stimuleer fietsvrienden om lid te worden van de Fietsersbond.

Categorieën