een mooi voorbeeld bij de ‘buren’

De vlag uit voor Gelderland

vlag gelderland

Voor de aanpassingen op de Wilpsedijk aan de ‘overkant’ van de IJssel, is met de provincie Gelderland een prima planproces gevoerd met een goede uitkomst voor de fietsers.

We zijn als fietsersbond in vroeg stadium betrokken bij de plannen voor de weginrichting. We hebben onze visie gedeeld met het projectteam. En als klap op de vuurpijl zijn onze wensen ook nog gehonoreerd!
Gisteren kregen we namelijk te horen dat de fietsers op de dijk, waar een tweezijdigfietspad gepland is, in de voorrang mee gaan met de hoofdweg! Dat is voor een fietspad in het buitengebied niet gebruikelijk.
De werkgroep van de provincie verwoordt het als volgt:”Wij hebben de voorrang van de fietsers op het beoogde vrijliggende fietspad inmiddels opnieuw bekeken en zijn eveneens van mening dat uniformiteit op dit aspect gewenst is. Ik kan je melden dat we hebben besloten om de fietsers op het gehele traject binnen het betreffende plangebied in de voorrang te zetten. Een extra maatregel die we gaan treffen is dat de bromfietsers in de nieuwe situatie op de rijbaan worden gehouden. Fietsers in beide richtingen in de voorrang is wat ons betreft verantwoord omdat het aantal fietsers laag is, het aantal kruisende motorvoertuigen ook beperkt is en omdat brommers op de rijbaan blijven“.
Goed nieuws dus voor fietsers over de Wilpsedijk van en naar Deventer!
En een goed voorbeeld van een uitstekend planproces!

Categorieën