inspraakreactie fietsersbond Deventer

RAADSTAFEL ONTWIKKELPLAN SLUISKWARTIER

26 augustus 2020

sluiskwartier

We krijgen het nogal voor de kiezen als fietsers in Deventer!
Waar kunnen we nog fatsoenlijk fietsen m.b.t. tot Welle en Mimik? Waar kunnen en mogen fietsers nog fatsoenlijk parkeren, liefst gratis bewaakt? De Coronamaatregelen die nu al 4 maanden strenge restricties voor fietsers opleggen, komen daar nog eens bovenop terwijl in heel Nederland en daarbuiten fietsen booming is!
2 maanden geleden stond ik hier ook nog om te pleiten voor een robuust Fietsbeleid in Deventer: er is toen helaas nauwelijks een debat geweest maar dat wij hier weer staan bewijst dat alles staat en valt met heldere uitgangspunten en doelen voor fietsen in Deventer.

In de plannen rond het Sluiskwartier en reconstructie Brinkgarage valt ons op dat fietsen nauwelijks tot niet is meegenomen in de aanpassing van de verkeersstromen.

Ten eerste hebben we een jaar geleden al aangedrongen, toen bekend werd dat de Brinkgarage voor 2,5 miljoen verbouwd zou worden, fietsparkeren ook meteen een plaats te geven. De Brinkgarage ligt op zo’n strategische plaats, aan het begin van het centrum en aan het einde van de favoriete fietsroute uit het zuiden, dat veel fietsers die onze stad bezoeken hier een plek zoeken om te stallen. Vooral voor mensen op duurdere fietsen, e-bikes bijvoorbeeld, zijn gebaat bij bewaakt stallen wat hier juist mooi zou kunnen. Deze kans laat de gemeente liggen want waar moeten deze fietsers nu parkeren?

Ten tweede lezen wij in de tekeningen dat de in- en uitgang van de parkeergarage verplaatst gaat worden van de Emmastraat naar het Pothoofd. Het Pothoofd is ons inziens een belangrijke fietsroute richting Zutphen en naar het centrum: een extra conflictsituatie zien wij hier niet zitten. Een ernstige conflictsituatie doet zich nu al voor ter hoogte van de Pothoofdflats waar fietsers moeten oversteken en vervolgens weer aan het einde van Knutteldorp wederom het Pothoofd moeten oversteken om richting Zutphen te kunnen fietsen. En dan hebben we het nog niet eens over de uitvoering in klinkers in plaats van rood asfalt. Destijds had deze rare kronkel al voorkomen kunnen worden door het 2-richtingenfietspad door te trekken tot aan de Wilhelminabrug, wat aanvankelijk de bedoeling was.

Wij weten overigens een goede oplossing mocht de inritconstructie toch doorgaan: Verplaats het hele fietspad naar de IJsselkant en creëer daar een 2-richtingenfietspad en trek dat door over de dijk voor de Pothoofdflats langs tot aan de Bernhardsluis. Terug oversteken gebeurt ter hoogte van de Wilhelminabrug.
Dan zijn we in één klap van de vervelende conflictsituaties af!
Wij begrepen dat de wethouder en verkeersambtenaren daar wel oren naar hebben maar dat een aantal Pothoofdbewoners hierover stampei maken. Dus graag wat meer bestuurlijke daadkracht is gewenst, zodat niet de individuele belangen de boventoon dreigen te voeren, maar juist het algemeen belang meer tot zijn recht komt.

Samenvattend:
Automobilisten kunnen straks snel op een comfortabele Brinkgarage parkeren, dicht bij de binnenstad en makkelijk zo de binnenstad inlopen. Over wat voor consequenties dit heeft voor de groeiende stroom fietsers naar en uit Deventer wordt beslist onvoldoende nagedacht.

Nogmaals: het begint met Fietsbeleid waar deze stad om schreeuwt, zodat we hier niet elke maand hoeven in te spreken op allerlei lokale aanpassingen.

Bas van Roessel
Namens Fietsersbond Deventer

Categorieën