Inspraak Raadstafel

Noodzaak fietsbeleid 2020-2030

juni 2020

fietsbeleid

De noodzaak om nu meer aan Fietsbeleid te doen is met de komst van de Corona-crisis versterkt. Eerst is er de noodzaak uit Milieu-motieven: hoe meer automobilisten overstappen op fietsen hoe beter voor het milieu. Ons wereld wordt steeds kwetsbaarder door opwarming van de aarde. Een verhoogd fietsgebruik leidt in hoge mate tot CO₂-neutraliteit in 2030 voor Deventer, een doelstelling van ons, maar ook van dit College.

Daarbovenop komt nu de Corona-crisis: een tijd van bezinning én bewustwording.
Mensen zijn erg kwetsbaar is wel gebleken en begrippen als weerbaarheid, zorg voor anderen, gezonde lucht, maar vooral een gezonde leefstijl in de vorm van gezonde voeding én beweging, zijn actueler dan ooit. Meer fietsen draagt hier ongetwijfeld aan bij! En niet te vergeten de gezondheidswinst, en ook de financiële winst, die deze transitie oplevert.

Veel stadsbesturen grijpen nu de kans om hun steden fietsvriendelijker in te richten. Globalisering en vliegverkeer zullen terugvallen, autoverkopen verkeren in zwaar weer. De eerstkomende jaren zal Openbaar Vervoer minder aantrekkelijk zijn.

Vanwege leefbaarheid, gezondheid en milieu, is en blijft het anders inrichten van onze steden – met meer ruimte voor voetgangers en fietsers – een topprioriteit.
Vanwege 1,5 m. afstand vragen zij nu meer openbare ruimte. Daarbovenop: Fietsverkopen zijn booming! Er zijn in zo’n korte tijd nog nooit zoveel fietsen verkocht. Maar WAAR laten we al die fietsers ?

Er is op dit moment teveel wildgroei aan losse beleidssnippers, te veel hap-snap-beleid en dus geen samenhang en consistentie. Qua onderhoud hebben we nog een flinke inhaalslag te maken; nieuwe investeringen zijn er nauwelijks gepland de komende jaren. ‘De Rode Loper gaat uit voor de fiets‘ is een mooi credo maar niet concreet genoeg. Het is NU het juiste moment om de infrastructuur op te schalen en hierin meer regie te nemen.

Nogmaals onze oproep: Maak één goed beleidsdocument dat leidend is voor de komende 10 jaren.

We hebben jullie al geholpen door zelf al een Beleidsplan te schrijven dat goed kan dienen als startpunt. Nu nog Visie, Ambitie, Lef en Volharding!

Bedankt voor uw aandacht

Categorieën