onderhoudsplanning en investeringen openbare ruimte Deventer 2021-2024

Zienswijze op MIND-MJOP

MJOP – MIND 2021 – 2024 is al klaar ! En ook onze zienswijze daarop!

IMG_2487

Het valt ons op dat voor de 2e keer op rij de fietser nadrukkelijk genoemd wordt en dat het vanaf nu gewoonte wordt echt de fietspadenstructuur aan te pakken door specifiek knelpunten te benoemen.
Ons gemeentebestuur stelt nadrukkelijk Speerpunt 1 : De rode loper gaat uit voor de fiets. Wanneer meer mensen voor relatief korte afstanden de fiets nemen in plaats van de auto, is dat niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de luchtkwaliteit, energieverbruik en ruimtebeslag. Wij zetten in op mensen zoveel mogelijk uit de auto.

10 jaar terug werd aan fietsinfrastructuur nog geen aandacht besteed, dus het gaat de goede kant op, al gaat het ons soms niet snel genoeg en niet overal even zichtbaar.

Waar wij vooral nog op hameren:
a. denk aan de juiste afmetingen conform de meest actuele CROW-normen en zoveel mogelijk uitvoering in rood asfalt of beton
b. probeer een relatie te leggen met lange termijndoelen zodat ook de grote pijn- en knelpunten een keer aangepakt worden.
Bijvoorbeeld: de Spoorbrug , de Welle en het fietsparkeren in de Cultuur-3-hoek.

Onze ZIENSWIJZE op dit MJOP-MIND kunt hieronder lezen. Op de website van de gemeente kunt u het document zelf lezen en tot 12 augustus op reageren.

pdf ⋅ 185 KB

ZIENSWIJZE MJOP-MIND DEVENTER 2021-2024; opgesteld door Fietsersbond Deventer 8-07-2020[7134]

Download

https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2020/6/26/investeringen-voor-fietser-en-klimaataanpassing
Bron: www.deventer.nl
https://www.deventer.nl/besturen/openbare-bekendmakingen/alle-bekendmakingen/mjop-mind-2021-2024
HIER kan je zelf ook een reactie op geven Bron: www.deventer.nl

Categorieën