Onderzoek Fietsersbond Deventer – voorjaar 2020

Hoe fietsvriendelijk zijn supermarkten in Deventer?

Wat vind jij?

plus schalkhaar

Wij deden een klein onderzoek naar 24 reguliere supermarkten in Deventer. Er is op 8 criteria gescoord op een schaal van 1 t/m 10. We verklappen alvast dat de Plus in Schalkhaar, Lidl Keizerslanden + Lidl Rivierenwijk, SPAR op de Worp en Dirk van de Broek op het Broederenplein volgens ons het meest fietsvriendelijk scoren! Meest opvallend is dat alle supermarkten niet hoger scoren dan 51 punten , op een maximum van 80, dus is er nog genoeg te verbeteren.

KOM JE VAAK BIJ DEZELFDE SUPER EN BEVALT HET JE DAAR ALS FIETSER? GEEF EEN COMPLIMENTJE NAMENS DE FIETSERSBOND DEVENTER!

KOM JE ERGENS WAAR WEL WAT VERBETERD KAN WORDEN? GEEF EEN TIP NAMENS ONS!

We keken naar 8 criteria : Logistiek (is de infrastructuur, bijvoorbeeld de locatie wagentjes ten opzichte van fietsparkeren) , Parkeersysteem (wat voor soort klemmen, nietjes, vakken en ruimte), Sociale Ruimte (is er gelegenheid voor ontmoeting) , Netheid (alles opgeruimd – vuilnisbak), Verkeersveiligheid aanrijdroutes (kan ik veilig met de fiets de stalling bereiken), Autovrije Toegang, mogelijkheid tot overdekt fietsparkeren en tenslotte Communicatie en Promotie (wat doet een supermarkt om klanten te verleiden met de fiets te komen).

Uit de scores valt op dat:
de fiets nauwelijks een rol speelt in de communicatie en promotie,
dat er weinig overdekte stallingen zijn, en
dat aanrijdroutes vaak een onveilige doolhof is tussen geparkeerde auto’s.

Kortom: het wordt automobilisten makkelijker gemaakt boodschappen te doen dan fietsers. De logistiek met de boodschappenkarretjes is meestal ook afgestemd op auto’s. In de top 5 valt nog op dat Lidl – Keizerslanden (recent aangelegd) en Lidl – Deltaplein veel ruimte en aandacht besteden aan fietsers maar dat Lidl-Zandweerd op dat gebied de plank volledig misslaat en daardoor onderaan eindigt. Dus doemt de vraag op: wordt er per keten wel of niet een bepaald beleid gevoerd ?

Tips
De kwaliteit hoeft niet altijd te zitten in de hoeveelheid fietsklemmen: soms kun je volstaan met een aantal fietsklemmen en een ruim parkeervak met nietjes bijv.; AH in de binnenstad bijv. heeft helemaal geen klemmen maar iedereen parkeert zijn fiets toch gedisciplineerd naast elkaar -vlak bij de voordeur! Opvallend is verder dat een supermarkt als Eko-Plaza – toch een milieubewuste organisatie – geen enkele moeite heeft gedaan om fietsers te faciliteren. Nog erger: je kunt wel met je auto tot aan de voordeur rijden, maar daar kan je je fiets niet goed kwijt! Het zou Eko-Plaza sieren als ze met buurman slager De Groene Weg de handen ineen slaan voor een mooie fietsparkeerruimte.

De supers kunnen vaak vrij eenvoudig verbeteringen realiseren om het terrein aantrekkelijk te maken en beter te voorzien in parkeerplaatsen voor de tweewieler (bijvoorbeeld door dicht bij de ingang nietjes te plaatsen). De gemeente zou de verantwoordelijkheid moeten nemen om de fietsroutes naar supers veiliger te maken.

AH binnenstad
Dirk
spar worp

Categorieën