hard nodig ook voor fietsers!

Gladheidsbestrijding in Deventer en omstreken

Gladheidbestrijding fietspaden februari 2021

fiets in sneeuw

De gemeente doet haar stinkende best de fietspaden met man en macht sneeuw- en ijsvrij te houden; ze slaagt daar helaas maar gedeeltelijk in.
Besloten is om de hoogste prioriteit te geven aan de sterroutes (dat zijn de wegen die van en naar het centrum, de 5-hoek en de bedrijfsterreinen lopen).
Belangrijkste reden dat strooien en vegen op bepaalde trajecten nauwelijks helpt op dit moment komt door:
1. Glad vegen werkt niet want het dunne laagje wat achter blijft vriest meteen vast bij deze lage temperaturen: het wordt meteen weer spekglad!
2. Strooien werkt ook nauwelijks omdat er zo weinig gefietst wordt om het zout “in te fietsen / rijden” zoals dat heet
Daardoor is bestrijding op de fietssuggestiestroken (waarbij fietser op de weg rijdt) makkelijker is dan op vrijliggende fietspaden. Hoewel de fietsstroken ook niet allemaal goed geveegd kunnen worden, door nabijheid van geparkeerde auto’s.

Wij hebben begrip voor deze lastige situatie!

Meer informatie vindt u op de Strooikaart van Deventer op Strooikaart.

Meldingen kan je doen via het Meldpunt Openbare Ruime van gemeente Deventer

Fiets vooral lekker door en doe dat voorzichtig!

Categorieën