Resultaten wachttijdenonderzoek

Wat vooral opvalt is dat hoe groter de auto-intensiteit op een kruising, hoe langer de wachttijd wordt voor de fietser!

Traffic light for bikes.

Fietsersbond Deventer krijgt veel klachten over wachttijden bij verkeerslichten. Dat varieert van, uiteraard, te lang wachten tot onduidelijke opstelling en onvoorspelbare wachttijdvoorspellers. Dus hebben we de stoute schoenen aangetrokken en 16 populaire verkeerslichten onderzocht door simpelweg te meten.

De wachttijd is dus geen vast gegeven maar varieert per cyclus met de drukte van het autoverkeer.
Het betekent vaak dat je als goedwillende fietser besluit om met je fiets naar het werk te gaan en dus aangewezen bent op de spitsuren dat je nog te vaak moet wachten op je collega’s die met de auto gaan. Zeker in het geval als je aaneensluitend een aantal hoofdwegen moet oversteken zoals bijvoorbeeld de Welle , Zutphenseweg en het Hanzetracee. Als je pech hebt ben je al gauw 5 min achter elkaar kwijt aan wachten op een traject van 20 minuten; regent het daarbij, dan word je extra goed nat! Werkt weer niet stimulerend om vaker de fiets te gebruiken.
Vaak zijn in het wegdek lusdetecties aangebracht om de fietser te signaleren en soms ook nog drukknoppen, maar soms is er helemaal niets en dan is de vraag: Word ik als fietser wel gesignaleerd bij een stoplicht?

Meten is weten

Wij hebben dus ook vooral gemeten in de spitsuren ’s morgens tussen 8 en 9 en ’s middags tussen half 5 en half 6. We hebben gemeten vanaf het moment dat je aan komt fietsen en dat je net rood hebt en het autoverkeer dus net groen.

Wat we ook diverse keren geobserveerd hebben is de onveiligheid die ontstaat als bij te lang wachten, wanneer fietsers het rood licht gaan negeren. Duurt het wachten langer dan een minuut dan hebben fietsers de neiging om te kijken via andere manieren naar de overkant te komen met alle gevaren van dien. Bijvoorbeeld bij het station (Stationsstraat-Singel) geldt het 4-richtingen-groen-principe waarbij je maar 1 keer per cyclus, nadat alle autoverkeer is afgewikkeld, de kans krijgt om over te steken. En dan moet je nog zorgen dat je vanwege de beperkte groentijd met de grote groep overstekers mee kunt.

Resultaat
We hebben bij 16 verkeerslichten gemeten in beide kruisende fietsrichtingen, maar soms ook in 1 richting. Bijvoorbeeld de fietsoversteek op de Zutphenseweg op de hoogte van de Noor-wegenstraat. Steeds 7 tijden achter elkaar en de hoogste en laagste tijd zijn weggestreept. Gemiddelde wachttijd voor de 16 stoplichten ( = 270 metingen) bedraagt 53,5 seconden
De Top 3 van langste wachttijden bestaat uit:
1. Zutphenseweg – Noorwegenstraat: 118 sec. ochtend (en 114 sec. middag)
2. Boerhaavelaan – Hanzetracee: 114 sec. ochtend (chaos bij oversteken w.o. veel scholieren; 79 sec. middag)
3. Vispoort (Nieuwe Markt) – Welle: 96 sec. middag (en 79 sec. ochtend)

Opvallend hierbij is dat de cyclus wel eens wordt overgeslagen; je wordt als fietser niet gedetecteerd!

Direct hierna volgen kruising Brinkgreverweg – Hanzetracee , Boerhaavelaan – Raalterweg, Singel – Stationsstraat.

De Top 3 van kortste wachttijden
1. Snipperlingsdijk – Veenweg : 19 sec. middag (ochtend 21. sec)
2. Churchillplein – Handelskade : 19 sec. middag (ochtend 22. sec)
3. Zutphenselaan – Havenkwartier: 22 sec. ochtend (middag 36. sec)

Wat verder opviel is dat dat je geluk moet hebben, als je groen hebt, dat de kruising niet geblokkeerd wordt door auto’s (Boerhaavelaan – Hanzetracee) , dat wachttijdvoorspellers “onvoorspelbaar” (traag -snel – of helemaal niet) werken en dat de groentijd meestal erg kort is voor fietsers : vaak maar 5 sec.
Verder: in het algemeen ben je ’s middags langer de klos dan ’s ochtends.

Er is ook één verkeerslicht in Deventer dat positief scoort
De kruising Veenweg – Brinkgreverweg. Daar heb je ook nog 2 x per cyclus groen, 4-richtingen-groen en relatief korte wachttijden, gemiddeld 30 seconden!

Wat willen we verbeteren voor fietsers?
1. Kortere wachttijden of, nog beter, conflictvrij oversteken middels een fietstunnel (bijv. Hanzetracee, Zutphenseweg, Siemelinksweg (A1)), vooral op de STER-routes.
2. Per cyclus 2 X groen + Groene Golf op sterroutes te beginnen op de As Colmschate-binnenstad
3. Wachttijdvoorspellers die het doen
4. Pothoofd: fietspad voor de Pothoofdflats; voorkomt bijv. 2 X oversteken op Snel-fietsroute Deventer- Zutphen

Wat we niet gemeten hebben:
A. Stel dat je bij 1 kruising 2 keer moet oversteken (linksafslaande beweging) en bij het 2e stoplicht nog eens moet wachten. Dan kan het zo zijn dat je voor 1 kruising zo 3 à 4 minuten kwijt bent. Fietsers zijn soms creatief in ‘afsnijden c.q. spookrijden’ wat ook weer tot onveilige situaties leidt.
B. Oversteken die niet met een verkeerslicht geregeld zijn: bijv. bij het Pothoofd en het Hanzetracee bij Winkelcentrum Keizerslanden. Je kunt hier de pech hebben dat je helemaal niet wegkomt vanwege de grote sliert auto’s die de stad in- en uitrijden.

Categorieën